fbpx

Ev...

Тази сайт посвещавам на моя роден град Тутракан

Едно очарователно кътче от България, съхранило древна история, бит и традиции. Място далеч от шума на големия град, където можеш да се усамотиш, да се разходиш в Дунавски парк, да съзерцаваш природата около реката, да наблюдаваш рибарите с лодките, търговските и пътнически кораби. Моето вдъхновение са магията на залезите в Тутракан,които са едни от най-красивите по поречието на Дунав у нас. Изгревът е също толкова впечатляващ, особено в месеците, когато слънцето изгрява над водите на Дунав.

С много благодарности към всички, които ме подкрепят и стимулират!

Евмения Станкова

Историята на моя сайт започва от фотографията

The history of my site starts with photography

I dedicate this website to my hometown of Tutrakan

Tutrakan is a fascinating recess in Bulgaria, preserving ancient history, customs and traditions. It is a place far away from the noise of a big city, where you can seclude, take a walk in the Danube Park, contemplate the nature around the river, watching the fishermen with their boats, commercial and passenger ships. My inspiration is the magic of sunsets in Tutrakan, which are the most beautiful ones along the Danube river valley in Bulgaria. The sunrise is so impressive also, especially during the months when the sun rises over the Danube waters.

With many thanks to all of you who support me and encourage me!

Evmeniya Stankova

Евмения Станкова

Евмения Станкова

Снимам и рисувам

Не искам възхищение и аплодисменти за моите фотографии и рисуваните ми картини, искам те да провокират, да ви накарат да виждате, да мислите и да усетите цветните емоционални тръпки. Това ще ме направи щастлива и удовлетворена.

Ev...

Ev...

снимам...

Не правим снимката просто с фотоапарата, влагаме в нея и книгите, които сме чели, филмите, които сме гледали, музиката, която сме слушали, хората, които сме обичали. - Ансел Адамс, американски фотограф , най-добрия пейзажист.

Ev...

Ev...

рисувам...

Произведенията на изкуството е невъзможно нито да се опишат, нито да се повторят – Пиер-Огюст Реноар - френски художник, един от основоположниците на импресионизма. ТЕ САМО СЕ УСЕЩАТ... - казвам аз

Изкуството да провокираш...

Днес хората искат всичко да се обясни.

Но ако е възможно да се обясни картина,

това вече не е изкуство. 

Пиер-Огюст Реноар

Изкуството да провокираш...